בניין A10

עדכון אחרון: 25/5/22 בשעה 13:00

* מחירי הדירות לא צמודים למדד

חדרים
שטח הדירה
מחיר

קומה מס׳ 6

דירה מס׳: 41

מכירה רגילה

דגם: Ap
חדרים: 6
שטח הדירה: 147.52 מ״ר
שטח המרפסת: 13.19 מ״ר
מספר חניות: 2
דירה מס׳: 42

נמכר

דירה מס׳: 43

מכירה רגילה

דגם: Hp
חדרים: 5
שטח הדירה: 154.53 מ״ר
שטח המרפסת: 92.71 מ״ר
מספר חניות: 2
דירה מס׳: 44

נמכר

דירה מס׳: 45

מכירה רגילה

דגם: Ip
חדרים: 5
שטח הדירה: 155.04 מ״ר
שטח המרפסת: 70.24 מ״ר
מספר חניות: 2

קומה מס׳ 5

דירה מס׳: 34

מכירה רגילה

דגם: A
חדרים: 6
שטח הדירה: 147.25 מ״ר
שטח המרפסת: 13.19 מ״ר
מספר חניות: 2
דירה מס׳: 35

נמכר

דירה מס׳: 36

נמכר

דירה מס׳: 37

מכירה רגילה

דגם: D
חדרים: 5
שטח הדירה: 122.49 מ״ר
שטח המרפסת: 19.16 מ״ר
מספר חניות: 1
דירה מס׳: 38

נמכר

דירה מס׳: 39

נמכר

דירה מס׳: 40

נמכר

קומה מס׳ 4

דירה מס׳: 27

מכירה רגילה

דגם: A
חדרים: 6
שטח הדירה: 147.25 מ״ר
שטח המרפסת: 13.19 מ״ר
מספר חניות: 1
דירה מס׳: 28

נמכר

דירה מס׳: 29

נמכר

דירה מס׳: 30

מכירה רגילה

דגם: D
חדרים: 5
שטח הדירה: 122.49 מ״ר
שטח המרפסת: 19.16 מ״ר
מספר חניות: 1
דירה מס׳: 31

נמכר

דירה מס׳: 32

נמכר

דירה מס׳: 33

נמכר

קומה מס׳ 3

דירה מס׳: 20

מכירה רגילה

דגם: A
חדרים: 6
שטח הדירה: 147.25 מ״ר
שטח המרפסת: 13.19 מ״ר
מספר חניות: 1
דירה מס׳: 21

נמכר

דירה מס׳: 22

נמכר

דירה מס׳: 23

מכירה רגילה

דגם: D
חדרים: 5
שטח הדירה: 122.49 מ״ר
שטח המרפסת: 19.16 מ״ר
מספר חניות: 1
דירה מס׳: 24

נמכר

דירה מס׳: 25

נמכר

דירה מס׳: 26

נמכר

קומה מס׳ 2

דירה מס׳: 13

מכירה רגילה

דגם: A
חדרים: 6
שטח הדירה: 147.25 מ״ר
שטח המרפסת: 13.19 מ״ר
מספר חניות: 1
דירה מס׳: 14

נמכר

דירה מס׳: 15

נמכר

דירה מס׳: 16

מכירה רגילה

דגם: D
חדרים: 5
שטח הדירה: 122.49 מ״ר
שטח המרפסת: 19.16 מ״ר
מספר חניות: 1
דירה מס׳: 17

נמכר

דירה מס׳: 18

נמכר

דירה מס׳: 19

נמכר

קומה מס׳ 1

דירה מס׳: 6

מכירה רגילה

דגם: A
חדרים: 6
שטח הדירה: 147.25 מ״ר
שטח המרפסת: 13.19 מ״ר
מספר חניות: 1
דירה מס׳: 7

נמכר

דירה מס׳: 8

נמכר

דירה מס׳: 9

מכירה רגילה

דגם: D
חדרים: 5
שטח הדירה: 122.49 מ״ר
שטח המרפסת: 19.16 מ״ר
מספר חניות: 1
דירה מס׳: 10

נמכר

דירה מס׳: 11

נמכר

דירה מס׳: 12

נמכר

קומה מס׳ 0

דירה מס׳: 1

נמכר

דירה מס׳: 2

מכירה רגילה

דגם: Cg
חדרים: 4
שטח הדירה: 101.58 מ״ר
שטח המרפסת: 74.41 מ״ר
מספר חניות: 1
דירה מס׳: 3

נמכר

דירה מס׳: 4

נמכר

דירה מס׳: 5

מכירה רגילה

דגם: Gg
חדרים: 5
שטח הדירה: 130.67 מ״ר
שטח המרפסת: 51.15 מ״ר
מספר חניות: 1