בניין C

עדכון אחרון: 25/5/22 בשעה 13:00

* מחירי הדירות לא צמודים למדד

חדרים
שטח הדירה
מחיר

קומה מס׳ 9

דירה מס׳: 35

מכירה רגילה

דגם: P1
חדרים: 5
שטח הדירה: 160.00 מ״ר
שטח המרפסת: 90.17 מ״ר
שטח המחסן: 6.48 מ״ר
מספר חניות: 2
דירה מס׳: 36

מכירה רגילה

דגם: P2
חדרים: 5
שטח הדירה: 138.00 מ״ר
שטח המרפסת: 48.72 מ״ר
שטח המחסן: 7.00 מ״ר
מספר חניות: 2

קומה מס׳ 8

דירה מס׳: 31

נמכר

דירה מס׳: 32

נמכר

דירה מס׳: 33

נמכר

דירה מס׳: 34

מכירה רגילה

דגם: D
חדרים: 4
שטח הדירה: 101.74 מ״ר
שטח המרפסת: 10.72 מ״ר
שטח המחסן: 6.92 מ״ר
מספר חניות: 1

קומה מס׳ 7

דירה מס׳: 27

נמכר

דירה מס׳: 28

מכירה רגילה

דגם: B
חדרים: 5
שטח הדירה: 123.02 מ״ר
שטח המרפסת: 15.34 מ״ר
שטח המחסן: 6.12 מ״ר
מספר חניות: 1
דירה מס׳: 29

מכירה רגילה

דגם: C
חדרים: 5
שטח הדירה: 122.35 מ״ר
שטח המרפסת: 15.34 מ״ר
שטח המחסן: 5.94 מ״ר
מספר חניות: 1
דירה מס׳: 30

נמכר

קומה מס׳ 6

דירה מס׳: 23

מכירה רגילה

דגם: A
חדרים: 3
שטח הדירה: 80.13 מ״ר
שטח המרפסת: 13.25 מ״ר
מספר חניות: 1
דירה מס׳: 24

מכירה רגילה

דגם: B
חדרים: 5
שטח הדירה: 123.02 מ״ר
שטח המרפסת: 15.34 מ״ר
מספר חניות: 1
דירה מס׳: 25

נמכר

דירה מס׳: 26

נמכר

קומה מס׳ 5

דירה מס׳: 19

נמכר

דירה מס׳: 20

מכירה רגילה

דגם: B
חדרים: 5
שטח הדירה: 123.02 מ״ר
שטח המרפסת: 15.34 מ״ר
שטח המחסן: 6.19 מ״ר
מספר חניות: 1
דירה מס׳: 21

נמכר

דירה מס׳: 22

מכירה רגילה

דגם: D
חדרים: 4
שטח הדירה: 101.74 מ״ר
שטח המרפסת: 10.72 מ״ר
מספר חניות: 1

קומה מס׳ 4

דירה מס׳: 15

נמכר

דירה מס׳: 16

נמכר

דירה מס׳: 17

נמכר

דירה מס׳: 18

נמכר

קומה מס׳ 3

דירה מס׳: 11

נמכר

דירה מס׳: 12

נמכר

דירה מס׳: 13

נמכר

דירה מס׳: 14

נמכר

קומה מס׳ 2

דירה מס׳: 7

נמכר

דירה מס׳: 8

נמכר

דירה מס׳: 9

נמכר

דירה מס׳: 10

נמכר

קומה מס׳ 1

דירה מס׳: 3

נמכר

דירה מס׳: 4

נמכר

דירה מס׳: 5

נמכר

דירה מס׳: 6

נמכר

קומה מס׳ 0

דירה מס׳: 1

מכירה רגילה

דגם: G1
חדרים: 3
שטח הדירה: 81.09 מ״ר
שטח המרפסת: 130.91 מ״ר
שטח המחסן: 5.91 מ״ר
מספר חניות: 1
דירה מס׳: 2

מכירה רגילה

דגם: G2
חדרים: 4
שטח הדירה: 101.82 מ״ר
שטח המרפסת: 175.14 מ״ר
שטח המחסן: 5.50 מ״ר
מספר חניות: 2